Napierśnik typu Kastenbrust

Napierśnik typu Kastenbrust występujący głównie w ikonografii niemieckiej licząc od początku XV w. do lat 70. XV w.

Kategoria: