Regulamin

Warunki ogólne
1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w zamówieniu jest:

Bartosz Łysko „WOTAN” Pracownia Płatnerska

ul. Brzozowskiego 11, 83-140 Gniew,

tel. 515-574-914

NIP 593-246-29-54
2. Dokumentem sprzedaży towaru jest paragon lub faktura na życzenie klienta .

Procedura składania i realizacji zamówień
1. Warunkiem realizacji jest potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia przez sprzedawcę. Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu mailowo lub telefonicznie . Z chwilą przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
3. Wszystkie przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie zewnetrzne lub mogą być odebrane osobiście przez kupujacego .
4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w mailu.

Termin realizacji zamówień
1. Dostawa towaru powinna nastąpić w umowionym przez obie strony czasie. Czas realizacji zamówienia może być przedłużony o czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dostarczana jest do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania.

Formy płatności

Dla zamówień powyżej 1 500 zł obowiązuje 30 % zadatku.
Możliwe są następujące formy płatności:
1. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
2. gotówka w kasie Sprzedającego – przy odbiorze towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego.

Koszty wysyłki
1. Wszelkie koszty wysyłki pokrywa Kupujący
2. Koszt wysyłki jest uzależniony od ilości zamówionego towaru. Klient przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów wysyłki.

Reklamacje i zwroty
1. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
2. W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.
3. W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wymiany na właściwy produkt.
4. Towar podlegający wymianie musi zostać przygotowany do odbioru przez kuriera. Koszt odbioru i transportu pokrywa Kupujący.
5. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku błędnej realizacji zamówienia wynikającej z winy Sprzedającego (towar nie zgodny z opisem).
6. Według pkt 3 art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Gwarancja
1. Zakupione przedmioty są objęte gwarancją producenta.
2. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji, zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadku nie przestrzegania warunków czyszczenia i konserwacji

Ochrona prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Łysko „WOTAN” Pracownia Płatnerska z siedzibą w Polsce, ul. Brzozowskiego 11, 83-140 Gniew.

2. Kontakt w sprawie ochrony danych: e-mail : wotan.gniew@gmail.com oraz telefon 515-574-914

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.

4. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do trzecich osób.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Jednocześnie zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, a ich przetwarzanie zgodne jest z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia końcowe
1. W sprawach spornych z właściwą instancją odwoławczą jest Sąd Rejonowy .
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.