Nagolennice gotyckie

Nagolennice gotyckie, datowane na drugą połowę XV w.

Kategoria: