Sabatony gotyckie model 2

Sabatony gotyckie, datowane na drugą połowę XV w.

Kategoria: