Karwasze husarskie

Karwasze husarskie datowane na pierwszą połowę XVIIw. wzorowane na egzemplarzu z Muzeum Wojska Polskiego.

Kategoria: